FläktGroup

FläktGroup utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av produkter och system för ventilationsanläggningar. FläktGroup har försäljning i 65 länder. Inom FläktGroup finns 3700 anställda, varav 800 vid Fläkt Woods AB i Sverige. Produktion och utveckling bedrivs vid två produktionsenheter belägna i Jönköping och Järna. Säljkontor finns på 17 orter i Sverige.  Mässbolaget har tagit…

Läs mer