KRONANS APOTEK

Mässbolaget är stolta över att vara ansvariga för att bygga ett fler tal av Kronans Apotek.

Apoteket Strutsen i Göteborg drevs i början av 1700-talet av apotekaren Franz Martin Luth. 1718 levererade han ingredienserna till balsameringen av kung Karl XII, efter att denne stupat i Halden i Norge. Istället för kontant betalning, förärades Luth titeln Kunglig Hovapotekare och rätten att kalla sitt apotek Apoteket Kronan.
I och med apoteksmonopolets upphävande 2009 ombildades bolaget till KD Pharma i Mölnlycke, som bedriver läkemedelsdistribution, och Kronans Droghandel i Stockholm, som bedriver apoteksverksamhet.
Kronans Droghandel gavs rätt att köpa 170 apotek och kedjan började verka 2010. Kronans Apotek är Sveriges tredje största apotekskedja med över 300 apotek. Kronans Apoteket var en av finalisterna i kategorin ”Årets butikskoncept” i 2018 års Retail Awards med motiveringen; ”I den konkurrensutsatta apoteksbranschen sticker Kronans Apotek ut. Utan
att för den skull tappa apotekskänslan jobbar kedjan med andra färger och med en annan ljussättning än konkurrenterna i sina apotek vilket skapar en varm och modern miljö där kunden hamnar i fokus. Exponeringen av skönhetsprodukter liknar mer en specialbutik än ett apotek. Den växande e-handeln knyts samman med de fysiska enheterna genom lösningar som hämta i butik.
Kronans Apotek sätter inte bara kundens välmående i fokus. Kedjan värnar också om jordens välmående och är noga med att inte slösa på resurser i onödan när den bygger nytt.”
Mässbolaget är stolta över att vara ansvariga för att bygga ett fler tal av Kronans Apotek.

Beskrivning: Butik, Apotek
Uppdrag: Byggnation
Kund: Kronans Apotek
År: 2018

Vill du veta mer: 
info@massbolaget.se