Fergin Elfack 2019

Fergin är ett företag med lång erfarenhet av professionell belysning i krävande miljöer.

De levererar armaturer som lämpar sig mycket bra både i offentlig miljö och i projekt inom infrastruktur och industri. För att signalera offentligmiljö, infrastruktur och industri tog vi fram en monter i obehandlad genomfärgad MDF som i sina gråa och melerade toner för tankarna till betong. Här på Elfack valde vi dessutom att lyfta in våren med det skira trädet som skapar kontrast mot det avskalade urbana uttrycket.

Beskrivning: Monter Elfack 2019
Uppdrag: Byggnation och ljussättning
Kund: Fergin
År: 2019

Vill du veta mer: 
Info@massbolaget.se