FläktGroup

FläktGroup utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av produkter och system för ventilationsanläggningar. FläktGroup har försäljning i 65 länder. Inom FläktGroup finns 3700 anställda, varav 800 vid Fläkt Woods AB i Sverige. Produktion och utveckling bedrivs vid två produktionsenheter belägna i Jönköping och Järna. Säljkontor finns på 17 orter i Sverige. 

Mässbolaget har tagit fram och byggt den nya receptionen som öppnar upp och välkomnar alla internationella besökare till kontoret i Jönköping. Linjespelet på disken följer upp den grafiska profilen och detta följs även upp med stora tavlor med både värdegrund och image bilder som finns genom hela huset. I showrummet lyfts produkterna fram på specialbyggda podier.

Beskrivning: FläktGroup Reception
Uppdrag: Reception och Showroom
Kund: FläktGroup
År: 2018

Vill du veta mer: 
info@massbolaget.se