Vårdcentralerna Bra Liv

Vårdcentralerna Bra Liv har drygt 30 vårdcentraler i Jönköpings län, såväl i städer som på landsbygden. Under hösten 2019 öppnar de en ny form av vårdmottagning i anslutning till entrén på City Gross, Jönköping. Det kommer att vara en mottagning där man kan få hjälp med enklare besvär, vaccinationer med mera.

Mässbolaget har tagit fram konceptet och byggt på plats med minimal påverkan på City Gross ordinarie verksamhet. 

Beskrivning: Vårdcentral
Uppdrag: Koncept och byggnation
Kund: Vårdcentralerna Bra Liv
År: 2019

Vill du veta mer: 
info@massbolaget.se