Cookie Policy

Denna webbplats använder cookies – små textfiler som placeras på din dator för att hjälpa webbplatsen ge en bättre användarupplevelse . I allmänhet används cookies för att behålla användarinställningar, lagra information om saker som kundvagnar, och ger anonymiserade spårningsdata till tredje part som Google Analytics. Som regel kommer cookies att göra din webbupplevelse bättre. Men kanske du föredrar att stänga av cookies på denna webbplats och på andra. Det mest effektiva sättet att göra detta på, är att stänga av cookies i din webbläsare. Vi föreslår att du ser över hjälpavsnittet i webbläsaren eller tar en titt på the About Cookies website som ger vägledning för alla moderna webbläsare

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers