MÄSSBOLAGET LIVE

Kom och häng med oss på Mässbolaget på branschens
egna mässa. Retail Experience Live är ett
helt nytt mässkoncept som är utformat för att möta
retailvärldens nya karta. Här samlas hela retailbranschen
och genom nya, unika lösningar skapas
möjligheter för hela värdekedjan att delta. Vi träffas i
Stockholm på Kistamässan den 15-16 maj, 2019.