NY GRAFISKPROFIL

Mässbolaget firar 30-år med en ny grafiskprofil.
Det stiliserade M:et är tänkt att fånga upp både
monternsväggar och butikensentré. Devisen ”Vision
into reality” beskriver vår förmåga att omsätta våra
kunders tankar och visioner till verkliga kommersiella
miljöer. Stockholm på Kistamässan den 15-16
maj, 2019.