ansvar

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”
FN:s världskommission för miljö och utveckling år 1987.

Vi på Mässbolaget tycker att detta är en mycket bra och enkel formulering på ett mycket brett och komplicerat begrepp. Vi tycker detta är en otroligt viktig fråga som kräver sitt fokus även om den ställer oss som bolag inför en komplex situation. Vårt uppdrag är att skapa kommersiella miljöer för företag och organisationer och detta ställer krav på ständig förnyelse för både oss och dem. Vårt mål är att göra detta på ett så hållbart sätt som möjligt och därför har vi utarbetat tre grundpelare för vårt hållbarhetsarbete.

Hållbar utveckling för oss är inte en slutdestination utan en konstant resa mot förbättring och utveckling för kommande generationers mässor, event, pop-ups, shop-in-shops, butiker, caféer och restauranger.

Våra tre grundpelare

KVALITETSMÄSSIG HÅLLBARHET

Vi jobbar alltid för att bygga miljöer som tål det slitage som det förväntas utsättas för. Detta gör vi genom aktiv rådgivning kring materialval och konstruktion. Med 30 års erfarenhet har vi lärt oss var slitage och nötning uppstår och hur detta bäst kan hanteras.

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Med kontroll över vår egen produktion och i nära samarbete med ett antal noga utvalda underleverantörer strävar vi efter en så hållbar produktion som möjligt. Den absolut övervägande delen av vår produktion ske i och omkring Tranås, detta innebär att produktionen sker enligt svenska miljökrav och håller nere den totala mängden av transporter.

social hållbarhet

Med utgångspunkt från Tranås är vi ett svenskt bolag som säkerställer att det arbete vi utför sker enligt godkända svenska arbetsförhållande. Detta kan låta som en självklarhet men i vår bransch är detta inte alltid fallet. I nära samarbete med kommunen jobbar vi även för att skapa möjligheter till arbetsträning och integration.