FINANSIERING

Mässbolaget har tillsammans med Nordic Finance tagit fram en lösning som hjälper dig hela vägen till din nya investering – från idé till finansierat projekt.

Oavsett finansieringsform så får du med oss ett enkelt upplägg och en tydlig betalplan som gör det lätt för dig att budgetera både månadskostnad och likviditet för investeringen. Oavsett vilken typ av projekt din verksamhet behöver så använder vi detta som säkerhet. Det betyder att du kan behålla ditt rörelsekapital så att du får större handlingsfrihet om det skulle dyka upp fler affärsmöjligheter. Vid finansiering genom hyra eller leasing är hela momsen avdragsgill.

FINANSIERINGS LEASING

Tillsammans med Nordic Finance erbjuder vi leasing som är en form av finansiering som kan användas för alla projekt med ett värde på andrahandsmarknaden. Ofta handlar det om projekt med ett högt andrahandsvärde, som till exempel: storköksutrustning och butiksinredning. I praktiken kan nästan alla former av objekt som är lös egendom leasas. Nordic Finance står som formell ägare av objektet och leasar sedan ut det till dig.

VARFÖR LEASING

Att använda leasing som finansieringsmodell har flera fördelar för ditt företag. Eftersom det är Nordic Finance som äger objektet eller utrustningen behöver du inte ta upp objektet som tillgång i din balansräkning. Det gör att ditt företag inte binder det egna kapitalet, vilket innebär att ditt företag behåller likviditet, soliditet och att nyckeltalen inte påverkas. Ägarförhållandet för också med sig att budgeteringen och den finansiella planeringen förenklas.

En av leasingens främsta styrkor är att det är en smidig finansieringsform. Normalt behövs det varken kontantinsats eller kompletterande säkerheter mer än objektet. Avtalen är kopplade till bland annat Stibor, Stockholm Interbank Offered Rate, som är den dagliga referensräntan.