om oss

Under 35 år har vi finslipat vår förmåga att omsätta våra kunders tankar och visioner till verkliga kommersiella miljöer. Vi hjälper dig genom hela processen från skiss till färdigt projekt oavsett om det är en mässa, en butik eller ett café. Till vår hjälp har vi, utöver in-house design och konstruktion och egna produktion anläggning, tillgång till ett nätverk av arkitekter, designers, producenter och hantverkare. Detta ger oss förutsättningar att skapa miljöer utifrån ert varumärke.

TVÅ SPECIALISTTEAM

Mässbolaget är uppdelat i två specialistteam inom konceptutveckling för mässor och för butiker, som kund till Mässbolaget får du tillgång till hela den samlade kompetensen och erfarenheten från 35 år i branschen.

EGEN PRODUKTION, EGET LAGER

Vi vet att kontroll på produktion och logistik är avgörande för att hålla de skarpa deadlines som gäller i samband med mässor och butiksöppningar. Med tillgång till egen produktion och ett kostnadseffektivt lager i Tranås skapar vi både stabilitet och flexibilitet för våra kunder.

Vår process

Design

Vi bygger kommersiella miljöer, det betyder att de ska både spegla ditt varumärke och uppfylla sin förväntade funktion. Med hjälp av vår in-house design avdelning eller i samarbete med externa formgivare hjälper vi dig att utveckla ett tydligt koncept som ger ditt varumärke en tydlig karaktär. Vår erfarenhet av material hjälper dig att nå ett hållbart resultat anpassat för det avsedda behovet oavsett om det är en mässa eller en butik.

CAD- OCH BYGGRITNINGAR

Varje projekt är unikt och bör planeras utifrån sina unika förutsättningar. För att säkerställa ett bra slutresultat ser vi alltid till att det finns underlag att utgå ifrån. Vi har personal för att ta fram både bygg- och konstruktionsritningar samt CAD-ritningar för att visualisera idén.

PRODUKTION OCH UTVECKLING

Med tillgång till egen produktion kan vi vara med och utveckla allt ifrån prototyper till korta serier. Här kan vi också identifiera den bästa produktionslösningen innan huvudproduktionen för att ta fram ett tydligt koncept med hög kvalitet och konkurrensmässigt pris. Med korta deadlines är det också en trygghet att snabbt kunna lösa de situationer som kan uppstå i samband med en butiksöppning eller ett event. Vi har efter 35 år också ett upparbetat nätverk med hantverkare och producenter för alla typer av material.

LOGISTIK OCH LAGER

Vi vet att logistik är avgörande för att hålla de skarpa deadlines som gäller i samband med mässor och butiksöppningar. Med tillgång till ett eget kostnadseffektivt lager i Tranås skapar vi både stabilitet och flexibilitet för våra kunder. Lagret ligger i samma byggnad som vårt huvudkontor som en signal om att logistik ligger oss nära hjärtat.

BYGGNATION OCH INSTALLATION

Med tillgång till egen produktion kan vi vara med och utveckla allt ifrån prototyper till korta serier. Här kan vi också identifiera den bästa produktionslösningen innan huvudproduktionen för att ta fram ett tydligt koncept med hög kvalitet och konkurrensmässigt pris. Med korta deadlines är det också en trygghet att snabbt kunna lösa de situationer som kan uppstå i samband med en butiksöppning eller ett event. Vi har efter 35 år också ett upparbetat nätverk med hantverkare och producenter för alla typer av material.

KVALITETSSÄKRING

Det handlar om en kundupplevelse. I en allt mer digitaliserad värld blir det fysiska mötet allt viktigare. Efter varje genomfört projekt genomför vi en slutbesiktning eller överlämning. Här utvärderar vi tillsammans leveransen utifrån kvalitet, form och funktion. Så sätt säkerställer vi att rätt mål har uppfyllts och lägger en grund för kommande projekt.