Förändring av ledningen för Mässbolaget.

På grund av rådande verksamhetsförutsättningar har styrelsen beslutat revidera bolagets affärsplan i syfte att anpassa den efter de förutsättningar som råder i marknaden. Som ett led …

Glad påsk önskar Mässbolaget

Våren är tiden för återfödelse, förnyelse och livskraft. Detta firas i de flesta kulturer världen över genom diverse fruktbarhetsritualer ofta med ägg som symbol för …

Mässbolaget och Coronoaviruset

Vi bygger kommersiella miljöer designade för att skapa möten mellan människor, självklart drabbas både vi och våra kunder av en samhällsföreteelse som Coronaviruset Covid-19 både …