VI SES SÄKERT

Vi på Mässbolaget bygger kommersiella miljöer designade för att skapa möten mellan människor, självklart drabbas både vi och våra kunder av en samhällsföreteelse som Coronaviruset …

Inget stoppar en cyklist

Att 2020 är ett annorlunda år har sagts många gånger och på många sätt. Alla företag är olika och reagerar olika, men det är något …

Förändring av ledningen för Mässbolaget.

På grund av rådande verksamhetsförutsättningar har styrelsen beslutat revidera bolagets affärsplan i syfte att anpassa den efter de förutsättningar som råder i marknaden. Som ett led …