Vid sidan av mässor är butiker vårt andra stora fokusområde. Mässbolaget bygger och monterar upp butiker runt om i hela världen men med mest fokus i Sverige.